ČEZ – partner pro outsourcing technické a strojní údržby

23. 9. 2015

Na konci 3.Q. 2015 jsem dokončili jednání se spol. ČEZ ESCO jejímž výsledkem je spolupráce v oblasti technické a strojní údržby výrobního závodu CEREPA.  Pro ČEZ ESCO je to první - pilotní projekt tohoto druhu.  Cílem převodu technické  a strojní údržby pod outscoucing – externího dodavatele je snížení počtu neplánovaných odstávek výroby a zavedení prediktivní údržby technických a strojních zařízení.