Novým dodavatelem elektřiny a zemního plynu se stala spol. ČEZ

1. 7. 2015

Změna dodavatele EE a ZP znamená pro naši papírnu zásadní úsporu v nákladech, která se promítne do celkového HV spol. CEREPA. Snížení ceny energií se  pohybuje okolo 20% oproti původním cenám.