O firmě

Jsme tradiční česká papírna s nepřetržitou výrobou od roku 1675.

Naše výrobky jsou součástí Vašeho každodenního života.

Vyrábíme pro Vás, ať jste privátní zákazník nebo profesionální obchodník s papírem.

Naše výroba papírových produktů se řídí Vašemi požadavky souvisejícími s řešením Vašich vysokých nároků na zdraví, hygienu a životní pohodu.

Respektujeme život ve všech jeho formách a proto naše výrobní procesy jsou v souladu s ochranou zdraví a životního prostředí.