Skartace
zdarma?

Společnost CEREPA, a.s provádí
důvěryhodnou i nedůvěryhodnou
skartaci dokumentů.

 • snižte náklady na skartaci dokumentů
 • skartujte dokumenty v neomezeném množství
 • snižte náklady na nákup papírové hygieny
 • zvyšte eko kodex vaší firmy

Společnost CEREPA, a.s provádí důvěryhodnou i nedůvěryhodnou skartaci dokumentů. Firemní systém likvidace písemností, obchodních smluv, vyřazených dokumentů, účetních a daňových dokladů, vyřazených archiválií a podobně je v souladu s ISO 9001, 14001.

Zajímá mě to

myslete eko

Schéma

Skartace

Pro koho skartujeme

 • státní sektor
 • privátní sektor
 • fyzické osoby

Co skartujeme

 • tiskové papíry potištěné a nepotištěné včetně kovových sponek a drátků do sešívaček
 • papírové kancelářské desky bílé i barevné
 • krabice a kartony

Proč využít skartačních služeb společnosti CEREPA

 • snížení nákladů za skartaci dokumentů
 • skartace v neomezeném množství dokumentů
 • u dlouhodobých klientů nabízíme možnost snížení přímých nákladů na nákup papírové hygieny a to prostřednictvím navázání odběratelsko-dodavatelského vztahu přímo s výrobcem a v neposlední řadě i zvýšení Eko kodexu Vaší společnosti

Jak skartace probíhá

Při vjezdu vozidla do areálu je provedeno zvážení nákladu – dokumentace – a poté je materiál určený ke skartaci vyložen v uzavřené hale.

Dopravníkový pás přemístí dokumentaci do horizontálního rozvlákňovače (typ HV 25), ve kterém dochází ke smíšení materiálu s technologickou vodou a kde za pomocí mlýnů (hvězdicový rotor a stator) dojde v řádu několika minut k jeho rozvláknění na jednotlivá vlákna. Tento proces je zcela nevratný, dokumenty (vstupní materiál) v žádném případě již nelze "vrátit" do původního stavu.

Vozidlo při opuštění areálu je opětovně zváženo, kdy naměřený váhový rozdíl je uveden do skartačního protokolu o ekologické likvidaci.

Formy skartace

 • Jednorázová skartace probíhá na základě poptávky klienta. Termín a způsob přepravy dokumentace určené ke skartaci dohodneme dle Vašich časových a logistických možností. Dopravní náklady jsou (nejsou) hrazeny dle dohody s klientem. Po provedené skartaci Vám vystavíme protokol o ekologickém provedení skartace.
 • Pravidelná skartace je určena pro státní správu a privátní firmy, které mají rozsáhlejší spisovnu nebo archiv. Spolupráce probíhá na základě uzavřené rámcové smlouvy. Termíny a intervaly skartace jsou stanovovány individuálně dle požadavků a potřeb klienta. Dopravní náklady jsou (nejsou) hrazeny dle dohody s klientem. Při každé dílčí skartaci Vám vystavíme protokol o ekologickém provedení skartace.

Zajímá mě to

Pro objednání termínů skartace, popř. zodpovězení jakýchkoliv Vašich dotazů, nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech nebo použijte kontaktní formulář.

Marie Šmídová

Odeslat nezávaznou poptávku