1. Skartace

Společnost CEREPA, a.s provádí důvěryhodnou i nedůvěryhodnou skartaci dokumentů. Firemní systém likvidace písemností, obchodních smluv, vyřazených dokumentů, účetních a daňových dokladů, vyřazených archiválií a podobně je v souladu s ISO 9001, 14001.

Pro koho skartujeme:

 • státní sektor
 • privátní sektor
 • fyzické osoby

 

Formy skartace:

 • jednorázová skartace na základě poptávky klienta zpracujeme cenovou nabídku. Po její akceptaci s Vámi dohodneme závazný termín skartace. Dopravu hradí a zajišťuje společnost, která skartaci poptává. Po provedené skartaci Vám vystavíme protokol o skartaci a ekologické likvidaci.
 • pravidelná skartace pro státní správu a privátní firmy, které mají rozsáhlejší spisovnu nebo archiv. Podpisem rámcové smlouvy, Vám snížíme náklady na skartaci. Termíny a intervaly skartace jsou stanovovány individuálně dle požadavků a potřeb klienta. Při každé dílčí skartaci Vám vystavíme protokol o jejím provedení a ekologické likvidaci.

 

Co skartujeme:

 • tiskové papíry potištěné a nepotištěné včetně kovových sponek a drátků do sešívaček
 • papírové kancelářské desky bílé a barevné
 • krabice a kartony

Pákové pořadače (šanony), plastové eurodesky a kancelářské potřeby obsahující kovové části jsou nepřípustné.

Jak skartace probíhá:

Ihned při vjezdu vozidla do areálu je toto nejprve zváženo, poté je materiál určený ke skartaci vyložen v uzavřené hale z vozidla přímo na pás, který jej dopraví do horizontálního rozvlákňovače, typ HV 25, ve kterém dochází ke smíšení materiálu s technologickou vodou, kde za pomocí mlecích orgánů (hvězdicový rotor a stator) dojde v řádu několika minut k jeho rozvláknění na jednotlivá vlákna. Tento proces je zcela nevratný, dokumenty (vstupní materiál) v žádném případě již nelze "vrátit" do původního stavu. Vozidlo při opuštění areálu je opětovně zváženo, kdy naměřený váhový rozdíl je uveden do skartačního protokolu o ekologické likvidaci.

VÍCE O MOŽNOSTECH NAŠÍ SKARTACE

Proč využít skartačních služeb společnosti CEREPA:

 • snížení nákladů za skartaci dokumentů
 • skartace v neomezeném množství dokumentů
 • snížení přímých nákladů na nákup papírové hygieny a to prostřednictvím navázání odběratelsko-dodavatelského vztahu přímo s výrobcem a současně možnosti započítání Ekologicko-Recyklačního "ER příspěvku"( platí pro klienty s rámcovou smlouvou)
 • zvýšení firemního Eko kodexu